PRIVAT PROFF

Ekstraordinære prisendringer

13. april 2021

Som følge av ustabile markeder og mangel på råvarer varsler flere av våre leverandører ekstraordinær prisstigning våren og sommeren 2021.

Det er fortsatt en ekstraordinær situasjon i råvaremarkedene, og en etterspørsel som er større enn tilgangen på varer. Dette medfører ytterligere ekstraordinære prisendringer i løpet av sommeren. Dette er endringer utenfor vår kontroll og vi gjør det vi kan for å sette prisene ned igjen når markedene stabiliserer seg.

Prisendringene fordeler seg slik: (oppdateres etter hvert som våre leverandører varsler endringer)

Gjelder fra Varegruppe Prisendring
01.05.2021 Grunnisolasjon(EPS og XPS) Inntil 10 %
01.05.2021 Plast og folie Inntil 20 %
01.05.2021 OSB Inntil 10 %
01.05.2021 Dører Inntil 5 %
01.06.2021 Trelast(byggtre, kledning, panel, impregnert, limtre) Inntil 27 %
01.06.2021 Listverk Inntil 15 %
01.06.2021 OSB og finèrplater Inntil 25 %
01.05.2021 Drensrør, overvannsrør og deler Inntil 15 %
01.05.2021 Fiberduk Inntil 25 %

Endringene gjelder våre hovedleverandører.