PRIVAT PROFF

Prisendringer 1. oktober

31. august 2020

Her finner du oversikt over siste varslede prisendringer. Vi justerer våre priser hovedsaklig 1. april og 1. oktober. Nedenfor ser du hvilke endringer vi gjennomfører ved neste endring.

Som følge av økte råvarekostnader, valuta, lønnskostnader m.m. endres våre priser fra og med 1. oktober. På grunn av svekkelsen i kroneverdi har det vært flere ekstraordinære prisendringer den siste tiden. Det er derfor færre endringer 1.oktober enn normalt, men dersom kronen fortsetter med unormalt høye svingninger, kan det komme flere endringer de nærmeste månedener.

Pris

*25.09.2020: Fermacell trefibergibs øker ikke like mye som tidligere varslet. Ny endring er ca 6%.

Trelast øker ikke 1.oktober, men de fleste trelastleverandører varsler en ekstraordinær økning fra 1.november.

Med vennlig hilsen
Ronny Bakken
Proff og Innkjøpssjef