PRIVAT PROFF

Prisendringer 1.april

7. mars 2019

Her finner du oversikt over siste varslede prisendringer. Vi justerer våre priser hovedsaklig 1.april og 1. oktober. Nedenfor ser du hvilke endringer vi gjennomfører ved neste endring.

Som følge av økte råvarekostnader, valuta, lønnskostnader m.m. øker våre priser fra og med 1. april. Endringene fordeler seg slik på de ulike varegruppene:

Varegruppe Prisendring
Trelast -konstruksjonsvirke, kleding og panel 2-5 %
Listverk 7,5-12 %
Blokker, Teglstein, Lettklinker 2-5 %
Bygg og Anlegg 3-5 %
Limtre 2-3 %
OSB og konstr.finer 5 %
Bygningsplater 3-5 %
Gipsplater 2-4 %
Stål og Metaller 5-6 %
Tynnplateprofiler Av Stål 2-4 %
Dører 0-7%
Vinduer 5-7 %
Grunn- og bygningsisolasjon 3-5 %
Gulv 0-7 %
Takprodukter 3-6 %
Byggevarer øvrig 2-6 %
Håndverktøy 0-5 %
Maskiner, Verktøy 0-1 %
Maling 0-7 %
Festemidler 0-4 %
Varme 2-7 %
Teknisk/Kjemisk 4-5 %
Arbeidsklær og sko 0-3 %
Jernvarer 0-3,5 %
Ventilasjon og VVS 3-5 %

Transport - alle våre sonefrakter øker med 100 kr.


Endringene gjelder våre hovedleverandører, andre endringer på artikkelnivå vil kunne avvike fra denne listen. Ta kontakt med din proff-selger hvis spørsmål.

Med vennlig hilsen
Ronny Bakken
Proff og Innkjøpssjef