PRIVAT PROFF

Prisvarsel 1.april 2021

26. februar 2021

Varsel til våre proffkunder om prisendringer gjeldende fra 1.april

Vi er inne i en spesiell tid, der store valutasvingninger, råvaremangel og nedstengte fabrikker gir store utslag på prisene. Dette gjelder spesielt trelast, stål og styrén. Vi tror og håper at markedene på et tidspunkt stabiliserer seg og da skal det reflekteres i våre priser. Endringene fordeler seg slik på de ulike varegruppene:

Varegruppe Prisendring
Royalimpregnert trelast Inntil 25 %
Trelast (byggtre, kledning og impregnert) Inntil 20 %
Interiør-panel Inntil 9 %
Takstol og precut Inntil 15 %
Listverk 4 - 5 %
Blokker, Teglstein, Lettklinker 2 – 3 %
Bygg og Anlegg Inntil 10 %
Limtre Inntil 12 %
OSB og konstruksjonsfiner Inntil 30 %
Bygningsplater 2 – 4 %
Gipsplater Inntil 2 %
-        Tilbehør gipsplater 2,5 – 3 %
-        Tynnplateprofiler til gips Inntil 9 %
Stål og Metaller Inntil 10 %
-        Bygningsbeslag 0 – 5 %
Dører og karmer Inntil 3 %
Vinduer Inntil 5,5 %
Grunnisolasjon Inntil 35 %
Bygningsisolasjon Inntil 4 %
Parkett Inntil 4 %
Laminat- og vinylgulv Inntil 5 %
Heltregulv Inntil 20 %
Takstein Inntil 5 %
Powertekk og Aerodec takplater Inntil 5 %
Øvrige takplater Inntil 20 %
Asfalt takbelegg 1 – 2 %
Undertak 4 %
Dampsperre 20 %
Byggevarer øvrig Inntil 10 %
Håndverktøy og øvrig jernvare 0 – 10 %
Maskiner, elektro-verktøy 0 – 4 %
Festemidler 2 – 8 %
Varme 2 - 4 %
Teknisk/Kjemisk 0 - 2 %
Arbeidsklær Inntil 5 %

Endringene gjelder våre hovedleverandører, andre endringer på artikkelnivå vil kunne avvike fra denne listen. Ta kontakt med din proff-selger hvis spørsmål.